top of page
 • Wat is de plek van de clownsbezoeken in Pulderbos?
  "Als assistent kinder- en jeugdpsychiatrie en als hoofdarts onderstrepen we het belang om voor de opgenomen jongeren in het revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren Pulderbos een breed en stimulerend aanbod te hebben. Naast de strikte medische en therapeutische aanpak blijft het belangrijk om ook het speelse aspect van opgroeien te benadrukken. Het gegeven van Zorgclowns & co komt hier perfect aan tegemoet." Dr. Kevin Hendrickx – kinderpsychiater in opleiding Dr. Marleen Moens – kinderarts / hoofdarts revalidatiecentrum Pulderbos Uit naam van het revalidatiecentrum Pulderbos”
 • Gaat het enkel over lachen?
  Absoluut niet, vergis je niet, bij ZorgClowns & co mag je zeker (hoewel heel belangrijk en aanwezig) niet enkel kijken naar de amusementswaarde an sich. Dit is maar het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. De aanwezigheid van deze Zorgclowns met hun spontane en ongedwongen karakter zorgt voor verschillende positieve dynamieken. En laat deze eigenschappen nu net perfect te rijmen zijn met een brede zorg voor de jongeren. Een zorg die zowel het medische, het gedragsmatige en het emotionele bevat.
 • Wat is het belangrijkste effect van een clownsbezoek?
  "Bij jongeren waarbij pijn, lichamelijke last, kwaadheid of verdrietig omwille van hun problematiek op de voorgrond staan, zijn de Zorgclowns & co veel meer dan louter oppervlakkig vertier. De opsomming hierboven onderstreept dit duidelijk. En verminderde stress maakt jongeren vaak minder ‘ziek’, doet hen vlotter aanhaken aan de therapie en bevordert voornamelijk hun welbevinden. Door in hun spel vanzelfsprekendheden en normale verwachtingspatronen te doorbreken, brengen ze op een positieve manier verwarring en zetten ze aan tot denken." Dr. Kevin Hendrickx – kinderpsychiater in opleiding Dr. Marleen Moens – kinderarts / hoofdarts revalidatiecentrum Pulderbos Uit naam van het revalidatiecentrum Pulderbos
 • Hoe zijn de Zorgclowns een aanvulling op de zorg?
  "De frisse wind die de clowns komen brengen is ook goed en leerzaam voor het personeel. Vaak zien wij de kinderen ineens van een andere kant. Zien we dat een kind dat normaal bijna niet reageert wel reageert op een clown. Daar leren wij weer veel van. ZorgClowns & co gaan in interactie met de jongeren en hun begeleiding. Door een atypische en uitnodigende manier van benaderen, zijn ze erg ontwapenend. De lichtheid en luchtigheid geeft toegang bij verschillende jongeren. Ook voor jongeren voor wie sociaal contact in het dagelijkse leven minder vlot loopt, biedt dit veel kansen. Flexibiliteit naar verschillende doelgroepen: door grotendeels non-verbaal te werken komen ze ook tegemoet aan jongeren die in hun zintuiglijke of cognitieve mogelijkheden beperkt zijn. Er is sensorisch spel met muziek, geluid en ook visuele prikkels. Bij jongeren die opgenomen zijn en waar familie/kennissen minder aanwezig zijn, zijn de ZorgClowns soms duidelijke kleine maar significante lichtpuntjes. Dit hebben we zeker herkend tijdens de COVID-maatregelen waarbij deze jongeren via video-live-clowning bereikt kunnen worden." Dr. Kevin Hendrickx – kinderpsychiater in opleiding Dr. Marleen Moens – kinderarts / hoofdarts revalidatiecentrum Pulderbos Uit naam van het revalidatiecentrum Pulderbos”
 • Waarom zien jullie graag vaker clowns komen?
  "We zien telkens als de ZorgClowns zijn langsgekomen dat dit een positief effect heeft op de kinderen. Wanneer ze vaker zouden komen dan zouden ze naar meer groepen kunnen gaan en zo meer kinderen een steuntje in de rug kunnen geven. Iets wat ze hier hard nodig hebben, want vaak is het revalidatieproces lang en pijnlijk." Dr. Kevin Hendrickx – kinderpsychiater in opleiding Dr. Marleen Moens – kinderarts / hoofdarts revalidatiecentrum Pulderbos Uit naam van het revalidatiecentrum Pulderbos
 • Welke plek hebben de clowns in uw ziekenhuis?
  "De clowns komen hier niet enkel op de kinderafdeling, nee zij komen werkelijk in heel het ziekenhuis. We zijn overtuigd van het positieve effect van hun bezoekjes, vandaar dat wij ook de stap gezet hebben om als eerste ziekenhuis in België een clown echt in dienst te nemen. Zij komt hier standaard 2 keer per week, werkt nauw samen met de rest van het personeel. Zij wordt dus compleet door het ziekenhuis betaald, en één keer per week krijgt zij een collega ZorgClown die betaald wordt vanuit de donaties die de Zorgclowns krijgen." Dr. Kristien Garmyn, kinderarts in het Heilig-Hartziekenhuis
 • Hoe is een clown een aanvulling voor de zorg?
  "Een ziekenhuisbezoek is een ingrijpende en stresserende gebeurtenis voor een kind en zijn ouders. Iedereen die in de zorg een interventie doet is deel van het proces dat een patiënt doormaakt. Een clown is hierin niet anders. “Er zijn steeds meer internationale studies die de impact van clowns in een ziekenhuis onderzoeken. De resultaten zijn zeer boeiend. Kinderen beleven het ziekenhuisbezoek positiever. Het kind wordt empowerd, krijgt de mogelijkheid weer te spelen, kind te zijn. De clown reikt mogelijkheden aan om de situatie te relativeren, van lachen tot het uiten van frustraties, angst, verdriet of boosheid. De clowns helpen mee van de ziekenhuisopname een positieve belevenis te maken” Dr. Kristien Garmyn, kinderarts in het Heilig-Hartziekenhuis
 • Wat zijn de belangrijkste effecten van een clownsbezoek?
  "De effecten van een clowns-bezoek zijn niet te onderschatten: lachen brengt zuurstof naar het lichaam en de organen. Het werkt stress verlagend, kinderen slapen en eten beter, wat de algehele weerstand vergroot. Endorfines worden aangemaakt, wat pijnstillend werkt en wat soms maakt dat er minder medicijnen nodig zijn. Ook ontstaat er een betere communicatie tussen de patiënt en de andere zorgverleners en helpen clowns bij de vermenselijking van de gezondheidszorg. Niets dan voordelen dus." Dr. Kristien Garmyn, kinderarts in het Heilig-Hartziekenhuis
 • Waarom zouden jullie graag een tweede clown zien komen?
  "We zien dat het een grote meerwaarde heeft wanneer de clowns in duo werken. Er zijn natuurlijk veel plekken waar de clown alleen ook heel goed werk verricht, maar dat is een stuk zwaarder voor de clown. Met als gevolg dat ze minder diensten kan bezoeken. We zien dat hier één plus één is soms echt drie kan worden. De dynamiek tussen twee clowns brengt meer leven in de brouwerij en samen kunnen ze meer mensen bereiken." Dr. Kristien Garmyn, kinderarts in het Heilig-Hartziekenhuis

WAT IS DE ERVARING VAN HET ZORG PERSONEEL?

LEES DE INTERVIEWS

bottom of page