HEILIG HART ZH LIER

Welke plek hebben de clowns in uw ziekenhuis?


"De clowns komen hier niet enkel op de kinderafdeling, nee zij komen werkelijk in heel het ziekenhuis. We zijn overtuigd van het positieve effect van hun bezoekjes, vandaar dat wij ook de stap gezet hebben om als eerste ziekenhuis in België een clown echt in dienst te nemen. Zij komt hier standaard 2 keer per week, werkt nauw samen met de rest van het personeel. Zij wordt dus compleet door het ziekenhuis betaald, en één keer per week krijgt zij een collega ZorgClown die betaald wordt vanuit de donaties die de Zorgclowns krijgen." Dr. Kristien Garmyn, kinderarts in het Heilig-Hartziekenhuis
Hoe is een clown een aanvulling voor de zorg?


"Een ziekenhuisbezoek is een ingrijpende en stresserende gebeurtenis voor een kind en zijn ouders. Iedereen die in de zorg een interventie doet is deel van het proces dat een patiënt doormaakt. Een clown is hierin niet anders. “Er zijn steeds meer internationale studies die de impact van clowns in een ziekenhuis onderzoeken. De resultaten zijn zeer boeiend. Kinderen beleven het ziekenhuisbezoek positiever. Het kind wordt empowerd, krijgt de mogelijkheid weer te spelen, kind te zijn. De clown reikt mogelijkheden aan om de situatie te relativeren, van lachen tot het uiten van frustraties, angst, verdriet of boosheid. De clowns helpen mee van de ziekenhuisopname een positieve belevenis te maken” Dr. Kristien Garmyn, kinderarts in het Heilig-Hartziekenhuis
Wat zijn de belangrijkste effecten van een clownsbezoek?


"De effecten van een clowns-bezoek zijn niet te onderschatten: lachen brengt zuurstof naar het lichaam en de organen. Het werkt stress verlagend, kinderen slapen en eten beter, wat de algehele weerstand vergroot. Endorfines worden aangemaakt, wat pijnstillend werkt en wat soms maakt dat er minder medicijnen nodig zijn. Ook ontstaat er een betere communicatie tussen de patiënt en de andere zorgverleners en helpen clowns bij de vermenselijking van de gezondheidszorg. Niets dan voordelen dus." Dr. Kristien Garmyn, kinderarts in het Heilig-Hartziekenhuis
Waarom zouden jullie graag een tweede clown zien komen?


"We zien dat het een grote meerwaarde heeft wanneer de clowns in duo werken. Er zijn natuurlijk veel plekken waar de clown alleen ook heel goed werk verricht, maar dat is een stuk zwaarder voor de clown. Met als gevolg dat ze minder diensten kan bezoeken. We zien dat hier één plus één is soms echt drie kan worden. De dynamiek tussen twee clowns brengt meer leven in de brouwerij en samen kunnen ze meer mensen bereiken." Dr. Kristien Garmyn, kinderarts in het Heilig-Hartziekenhuis

REVALIDATIE CENTRUM PULDERBOS

Wat is de plek van de clownsbezoeken in Pulderbos?


"Als assistent kinder- en jeugdpsychiatrie en als hoofdarts onderstrepen we het belang om voor de opgenomen jongeren in het revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren Pulderbos een breed en stimulerend aanbod te hebben. Naast de strikte medische en therapeutische aanpak blijft het belangrijk om ook het speelse aspect van opgroeien te benadrukken. Het gegeven van Zorgclowns & co komt hier perfect aan tegemoet." Dr. Kevin Hendrickx – kinderpsychiater in opleiding Dr. Marleen Moens – kinderarts / hoofdarts revalidatiecentrum Pulderbos Uit naam van het revalidatiecentrum Pulderbos”
Gaat het enkel over lachen?


Absoluut niet, vergis je niet, bij ZorgClowns & co mag je zeker (hoewel heel belangrijk en aanwezig) niet enkel kijken naar de amusementswaarde an sich. Dit is maar het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. De aanwezigheid van deze Zorgclowns met hun spontane en ongedwongen karakter zorgt voor verschillende positieve dynamieken. En laat deze eigenschappen nu net perfect te rijmen zijn met een brede zorg voor de jongeren. Een zorg die zowel het medische, het gedragsmatige en het emotionele bevat.
Wat is het belangrijkste effect van een clownsbezoek?


"Bij jongeren waarbij pijn, lichamelijke last, kwaadheid of verdrietig omwille van hun problematiek op de voorgrond staan, zijn de Zorgclowns & co veel meer dan louter oppervlakkig vertier. De opsomming hierboven onderstreept dit duidelijk. En verminderde stress maakt jongeren vaak minder ‘ziek’, doet hen vlotter aanhaken aan de therapie en bevordert voornamelijk hun welbevinden. Door in hun spel vanzelfsprekendheden en normale verwachtingspatronen te doorbreken, brengen ze op een positieve manier verwarring en zetten ze aan tot denken." Dr. Kevin Hendrickx – kinderpsychiater in opleiding Dr. Marleen Moens – kinderarts / hoofdarts revalidatiecentrum Pulderbos Uit naam van het revalidatiecentrum Pulderbos
Hoe zijn de Zorgclowns een aanvulling op de zorg?


"De frisse wind die de clowns komen brengen is ook goed en leerzaam voor het personeel. Vaak zien wij de kinderen ineens van een andere kant. Zien we dat een kind dat normaal bijna niet reageert wel reageert op een clown. Daar leren wij weer veel van. ZorgClowns & co gaan in interactie met de jongeren en hun begeleiding. Door een atypische en uitnodigende manier van benaderen, zijn ze erg ontwapenend. De lichtheid en luchtigheid geeft toegang bij verschillende jongeren. Ook voor jongeren voor wie sociaal contact in het dagelijkse leven minder vlot loopt, biedt dit veel kansen. Flexibiliteit naar verschillende doelgroepen: door grotendeels non-verbaal te werken komen ze ook tegemoet aan jongeren die in hun zintuiglijke of cognitieve mogelijkheden beperkt zijn. Er is sensorisch spel met muziek, geluid en ook visuele prikkels. Bij jongeren die opgenomen zijn en waar familie/kennissen minder aanwezig zijn, zijn de ZorgClowns soms duidelijke kleine maar significante lichtpuntjes. Dit hebben we zeker herkend tijdens de COVID-maatregelen waarbij deze jongeren via video-live-clowning bereikt kunnen worden."

Dr. Kevin Hendrickx – kinderpsychiater in opleiding
Dr. Marleen Moens – kinderarts / hoofdarts revalidatiecentrum Pulderbos Uit naam van het revalidatiecentrum Pulderbos”
Waarom zien jullie graag vaker clowns komen?


"We zien telkens als de ZorgClowns zijn langsgekomen dat dit een positief effect heeft op de kinderen. Wanneer ze vaker zouden komen dan zouden ze naar meer groepen kunnen gaan en zo meer kinderen een steuntje in de rug kunnen geven. Iets wat ze hier hard nodig hebben, want vaak is het revalidatieproces lang en pijnlijk." Dr. Kevin Hendrickx – kinderpsychiater in opleiding Dr. Marleen Moens – kinderarts / hoofdarts revalidatiecentrum Pulderbos Uit naam van het revalidatiecentrum Pulderbos

HUIZE EYCKERHEYDE VZW

Wat is de plek van de clowns binnen Huize Eyckerheyde?


“Zorgclowns & co spelen op verschillende manieren op een positieve manier in op het welzijn van onze bewoners/patiënten; nood aan afleiding - het creëren van verwondering en verbeelding - het uitlokken van reacties - subtiele vormen van aandacht die de zorgclowns heel gericht uitspelen naar elk individu. Door de terugkerende bezoekjes gaat het contact met de zorgclowns vaak dieper dan bij het zorgpersoneel. Ze nemen de tijd en plaatsen zich op een gelijk niveau met de bewoner/patiënt waardoor een diepere, betere inleving en een intens contact mogelijk is. Muzikale prikkels, strelingen, onzichtbare energie en rust zijn noden die door zorgclowns gegeven worden."
Wat is het belangrijkste effect van een clownsbezoekje?


Een bezoek van Zorgclowns & co doet even het ziek zijn vergeten tot rust komen het ervaren van een fijne beleving een lach met zelfs een traan Lichtpuntjes een andere respons krijgen een vorm van contactname die wij, het zorgpersoneel, in gewone communicatie zelden kunnen verkrijgen
Op welke manier zijn de zorgclowns een aanvulling aan de zorg?


"Het zorgpersoneel kijkt met veel ver- en bewondering naar het bezig zijn van de zorgclowns. Ze nemen tips en tricks over in hun dagelijkse begeleiding. Het zelf deel kunnen uitmaken van deze bezoeken is voor ons telkens leerrijk. De ‘contacttijd die beperkt is bij personeel vullen de zorgclowns aan met hun bezoeken. We genieten zelf mee en het doet gewoon deugd om anderen met onze bewoners bezig te zien. Enorme bewondering hoe de clowns iets bereiken bij sommige bewoners.( b.v. bij bewoners met het RETT syndroom (een aangeboren aandoening die vrijwel alleen bij meisjes voorkomt en leidt tot ernstige geestelijke en lichamelijke invaliditeit)”
Waarom zien jullie graag vaker clowns komen?


"De vaste regelmaat van bezoeken zorgt voor een vertrouwensrelatie. De zorgclowns toveren een (soms verborgen) glimlach op hun gezicht, ze geven hen rust, zorgen voor ontspanning en laten onze bewoners genieten. Beleving van de bezoekjes blijven vaak nazinderen."

NURSINGHOME VEERBERT VERRIJDT

Clownen voor ouderen met dementie, hoe is dat?


"Werken met mensen met dementie is minder evident dan het lijkt. Naast de verschillende soorten dementie en elk met hun eigen aanpak krijg je ook te maken met de stadia binnen de vormen van dementie. Sommige bewoners in een beginstadium zijn nog actief en worden betrokken in activiteiten. Andere bewoners in vergevorderde stadia kruipen helemaal terug in zichzelf of komen in een palliatief stadium terecht. De ZorgClowns spelen op bewonderenswaardige manier in op elke persoon goed aangepast op hun niveau."
Wat zijn de belangrijkste effecten van een clownsbezoek?


"Onze ervaringen met zorgclowns en co heeft ons sterk verbaasd. Met hun artistieke en vrolijke kwaliteiten komen ze snel met mensen in contact. Dat kan in een leefruimte zijn met een grote groep maar dat is des te meer met de mensen individueel aan tafel, in de zetel of op de kamer. Ze schuwen zelfs niet onze bewoners die hun laatste dagen in bed, geheel palliatief, even te bezoeken met een zachte aanraking, een lied, een aanwezigheid."
Hoe is de een clownsbezoek een aanvulling op de zorg?


Van vrolijke dansmomenten tot glinsterende ogen, van luisterende oren tot kleine spelletjes, we hebben hier al heel veel zien gebeuren en telkens opnieuw doet het ons zelf deugd om onze bewoners dingen te zien doen waar wij zelf niet toe komen (omdat we die speelse vaardigheden zelf ook niet altijd bezitten). Wij leren er telkens heel wat van bij."
Waarom zien jullie graag vaker clowns op bezoek komen?


"Iemand met dementie heeft vaak enkel dit moment, het hier en nu. De ZorgClowns maken van dit moment een bijzonder moment. Ze geven de bewoners een 5 sterren behandeling, zetten hen helemaal centraal. Hoe vaker je dit kunt bewerkstelligen, hoe beter!

WAT IS DE ERVARING VAN HET ZORG PERSONEEL?

LEES DE INTERVIEWS