top of page
Kid Playing with Bubble
EFFECTEN VAN EEN CLOWNSBEZOEK
 • Werkt stress verlagend en genezingsbevorderend

   

  Enkele onderzochte effecten van een clowns-bezoek: lachen brengt zuurstof naar het lichaam en de organen. Het werkt stress verlagend, mensen slapen en eten beter, wat de algehele weerstand vergroot. Endorfines worden aangemaakt, wat pijnstillend werkt, wat soms maakt dat er minder medicijnen nodig zijn.
   

 • Zet iemand terug in zijn kracht, werkt empowerend

   

  Iemand die in een ziekenhuis ligt, of verzorgd wordt, is vaak fragiel door de situatie, waarin hij vaak niet zelf beslist wat er gebeurt. Een clown gaat bewust op zoek naar hoe hij iemand weer in zijn kracht kan zetten. Hij laat een persoon weer even helemaal zichzelf zijn!

   

 • Vergroot de emotionele veerkracht, helpt relativeren

   

  Een clown zegt ja tegen wat er is, brengt lichtheid in de pijn. Hij nodigt uit om even afstand te nemen van de situatie en waar mogelijk ermee te spelen en te relativeren.
   

 • Nodigt uit tot het uiten van spanningen

   

  Een clown nodigt zijn publiek uit om mee te spelen, en zich zo ook te uiten. Dat kan vele vormen aannemen, van uitbundig lachen tot het uiten van frustraties, angst, verdriet of boosheid. De clown tracht met respect in al die emoties lichtheid te brengen.
   

 • Geeft een positieve ervaring aan een zorgmoment

   

  Patiënten verbinden aan de zorg een positief moment, wat het genezingsproces en de acceptatie bevordert. Soms wil een kind zelfs terug naar het ziekenhuis om de clowns te zien!

 • Bevordert de communicatie
   

  Het contact met het publiek is de basis van het spel. Een clown treed in contact met iedereen die hij tegenkomt. Wat we vaak zien is dat het de communicatie versterkt tussen de patiënt, zijn familie, en de andere zorgverleners.
   

 • Brengt lichtheid op de afdeling
   

  Een clownsbezoek verandert de sfeer op de afdeling. Hij speelt niet alleen voor het kind, maar treedt in contact met iedereen. De positieve effecten van humor gelden dus niet enkel voor de patiënten.
   

 • Contact met mensen met een beperking die moeilijk bereikbaar zijn
   

  Een clown werkt vanuit contact van mens tot mens. Door te luisteren, en zijn spel aan te passen aan het niveau van zijn publiek, lukt het de clown vaak om in contact te komen, ook met mensen die moeilijker bereikbaar zijn door een beperking. O.a via muziek en zintuiglijk spel wordt de persoon gestimuleerd en uitgenodigd mee te spelen binnen zijn mogelijkheden, om zo te kunnen 'zijn' wie hij is en te stralen.

   

 • De clown als vriendje, vertrouweling,rots in de branding
   

  Zeker bij kinderen die lange tijd zorg nodig hebben, kan een kind zich soms optrekken aan de clown.

   

 • Feedback en samenwerking andere zorgverleners
   

  Vaak laat de patiënt een heel andere kant van zichzelf zien aan de clown. Door nauw samen te werken met het verzorgend personeel (psychologen, dokters, kinesisten, diëtisten, verplegers, etc) kan daardoor hij een aanvulling zijn op het huidige zorgaanbod.

Meerwaarde
bottom of page