What does the

REVALIDATIE CENTRUM PULDERBOS

think about the ZorgClowns & Co.?

Dr. Kevin Hendrickx – kinderpsychiater in opleiding

Dr. Marleen Moens – kinderarts / hoofdarts revalidatiecentrum Pulderbos

Uit naam van het revalidatiecentrum Pulderbos”

How do the visits of the ZorgClowns & Co fit into the offer of the Center?

Als assistent kinder- en jeugdpsychiatrie en als hoofdarts onderstrepen we het belang om voor de opgenomen jongeren in het revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren Pulderbos een breed en stimulerend aanbod te hebben. Naast de strikte medische en therapeutische aanpak blijft het belangrijk om ook het speelse aspect van opgroeien te benadrukken. Het gegeven van Zorgclowns & co komt hier perfect aan tegemoet.

Is it all about playing ?

Absoluut niet, vergis je niet, bij ZorgClowns & co mag je zeker (hoewel heel belangrijk en aanwezig) niet enkel kijken naar de amusementswaarde an sich. Dit is maar het spreekwoordelijke topje van de ijsberg.

De aanwezigheid van deze Zorgclowns met hun spontane en ongedwongen karakter zorgt voor verschillende positieve dynamieken. En laat deze eigenschappen nu net perfect te rijmen zijn met een brede zorg voor de jongeren. Een zorg die zowel het medische, het gedragsmatige en het emotionele bevat.

What are the most important effects of a clown visit?

Bij jongeren waarbij pijn, lichamelijke last, kwaadheid of verdrietig omwille van hun problematiek op de voorgrond staan, zijn de Zorgclowns & co veel meer dan louter oppervlakkig vertier. De opsomming hierboven onderstreept dit duidelijk. En verminderde stress maakt jongeren vaak minder ‘ziek’, doet hen vlotter aanhaken aan de therapie en bevordert voornamelijk hun welbevinden.

Do the ZC arrive to reach also patients that have a limited social capacity?

Zorgclowns & co gaan in interactie met de jongeren en hun begeleiding. Door een atypische en uitnodigende manier van benaderen, zijn ze erg ontwapenend. De lichtheid en luchtigheid geeft toegang bij verschillende jongeren. Ook voor jongeren voor wie sociaal contact in het dagelijkse leven minder vlot loopt, biedt dit veel kansen.

And what about patients with severe cognitive difficulties?

Flexibiliteit naar verschillende doelgroepen: door grotendeels non-verbaal te werken komen ze ook tegemoet aan jongeren die in hun zintuiglijke of cognitieve mogelijkheden beperkt zijn. Er is sensorisch spel met muziek, geluid en ook visuele prikkels.

Verbindend....?

Bij jongeren die opgenomen zijn en waar familie/kennissen minder aanwezig zijn, zijn de ZorgClowns soms duidelijke kleine maar significante lichtpuntjes. Dit hebben we zeker herkend tijdens de COVID-maatregelen waarbij deze jongeren via video-live-clowning bereikt kunnen worden.

Cognitief uitdagend

Door in hun spel vanzelfsprekendheden en normale verwachtingspatronen te doorbreken, brengen ze op een positieve manier verwarring en zetten ze aan tot denken.

 

Why would you like them to play more often?


 

  • Facebook
  • Instagram

 T: +32 (0)477 81 36 62  T  +32 (0)491 88 68 35.     E: info@zorgclowns.be     Rekeningnummer:  BE36 5230 8088 8981     

credits